Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Педагогічні працівники Необхідно (осіб) Фактично (осіб) Відсоток потреби
Педагогічні працівники, усього у тому числі ті, що: 4242 0 %
- мають відповідну освіту 4242 0 %
- працюють у закладі освіти за сумісництвом

Інформація про якісний склад педагогічних працівників

№ з/п Найменування навчальної дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові викладача Найменування посади Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту) Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік останньої атестації) Педагогічний стаж (повних років) Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації) Примітки
Особи, які працюють за основним місцем роботи
1 Березицька Наталія Василівна директор Київський університет менеджменту освіти, 2013р., КВ №45878547 керівник підприємства, установи та організації відповідає займаній посаді, 2016 34 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Керівники установ і закладів освіти, вчителі математики», СПК№ДН24983906/7163-17, 2017
Математика вчитель математики Криворізький державний педагогічний інститут, 1992, УВ № 878150, педагогіка та методика початкового навчання, вчитель початкових класів відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2016 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Керівники установ і закладів освіти, вчителі математики», СПК№ДН24983906/7163-17,2017
2 Тріленко Сергій Миколайович заступник директора з навчально-виховної роботи Криворізький державний педагогічний інститут, 1993 , ТВ № 797366, українська мова та література, вчитель української мови та літератури відповідає займаній посаді, 2016 23 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Керівники установ і закладів освіти «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» та вчителі української мови і літератури», №14029, 2013
Українська мова і література вчитель української мови і літератури відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель», 2016
3 Білоус Тетяна Дмитрівна заступник директора з навчально-виховної роботи 0,5 ставки Донецький державний університет, 1986, ПВ № 659455, російська мова та література, філолог, викладач відповідає займаній посаді, 2016 36 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Новопризначені заступники директорів загальноосвітніх навчальних закладів, вчителі початкових класів з правом викладання ІКТ», СПК № ДН 24983906/2092, 2016
Початкові класи вчитель початкових класів відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»,2016
4 Гуменюк Анна Юріївна заступник директора з виховної роботи Криворізький державний педагогічний інститут, 1996, ЛВ № 004504, біологія та хімія, вчитель біології та хімії відповідає займаній посаді, 2016 29 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Заступники директорів з ВР», СПК № 1061, 2015
Біологія вчитель біології відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель», 2016 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі хімії, біології, екології», № 13526, 2017
5 Українська мова і література Журавель Алла Олександрівна вчитель української мови і літератури Дніпропетровський державний університет, 1980, ЖВ-І №024740, українська мова та література, філолог, викладач української мови і літератури відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2015 45 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі української мови і літератури» СПК № 159, 2014
6 Українська мова і література Семенюк Тетяна Степанівна вчитель української мови і літератури Криворізький державний педагогічний інститут, 1995, ЛД №010093, українська мова та література, вчитель української мови та літератури відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «старший учитель», 2014 24 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі української мови і літератури» СПК №162, 2017
7 Українська мова і література Баландіна Олеся Петрівна вчитель української мови і літератури Бердянський державний педагогічний університет, 2015, С15 № 060725, українська мова та література, вчитель української мови та літератури та зарубіжної літератури присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст» , 2014 5 Бердянський державний педагогічний університет, 2015, С15 № 060725, українська мова та література, вчитель української мови та літератури та зарубіжної літератури
8 Англійська мова Лавруша Ольга Миколаївна вчитель англійської мови Томський державний педагогічний інститут, 1981, ЖВ №742860, англійська, німецька мови, вчитель англійської, німецької мови відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2016 38 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі іноземних мов», №11652, 2012
9 Німецька мова Лапшина Лариса Іванівна вчитель німецької мови Одеський державний університет, 1987, РВ №730676, німецька мова і література, філолог, викладач, перекладач відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії«спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2016 32 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі іноземних мов» №11651, 2017
10 Російська мова Чорнокнижна Лариса Миколаївна вчитель російської мови Полтавський державний педагогічний інститут, 1985, МВ №994499, російська мова і література, вчитель російської мови і літератури відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2012 34 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі російської мови, літератури, зарубіжної літератури», СПК №1265, 2016
Зарубіжна література вчитель зарубіжної літератури
11 Російська мова Лавруша Галина Олександрівна вчитель російської мови Московський державний заочний педагогічний інститут, 1986, КВ №291437, російська мова і література, вчитель російської мови і літератури відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель», 2017 40 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі російської мови, літератури, зарубіжної літератури» ,СПК №304, 2017
Зарубіжна література вчитель зарубіжної літератури
Художня культура вчитель художньої культури Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі художньої культури,мистецтва»,№6213, 2014
12 Історія України, всесвітня історія, Маковецька Любов Василівна вчитель історії Дніпропетровський державний університет, 1991, ТВ №874708, історія, викладач історії і суспіль-ствознавства відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню "старший учитель", 2018 39 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителів історії, правознавства та суспільнознавчих дисциплін», №1806, 2017
Образотворче мистецтво вчитель образотворчого мистецтва Нікопольське педагогічне училище, 1983, ДТ№512322, вчителя початкових класів загальноосвітньої школи Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі образотвор- чого мистецтва і креслення», СПК №5235, 2015
Фізична культура вчитель фізичної культури Свідоцтво про підвищення кваліфіка-ції в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі фізичної культури», СПК №7146, 2015
13 Історія України, всесвітня історія, правознавство Дровникова Лариса Миколаївна вчитель історії, правознавства Харківський державний університет,1983, ИВ-І №100260, історія, викладач історії та суспільствознаства відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2018 31 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Керівники установ і закладів освіти «Випереджаюча освіта для сталого розвитку», вчителі історії та суспільствознавства», № 2131, 2014
Художня культура вчитель художньої культури Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі художньої культури»,СПК № ДН 24983906/7212, 2016
14 Історія України, всесвітня історія, правознавство Чорна Наталя Леонідівна вчитель історії, правознавства Донецький державний університет, 1987, РВ №754148, викладач історії та суспільствознав-ства відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2018 38 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі історії, правознавства та суспільних дисциплін», СПК №ДН24983906/ 3042-16, 2016
15 Математика Воронова Лідія Григорівна вчитель математики Дніпропетровський державний університет, 1979, ЖВ-І №024109, математика, викладач математики відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2016 42 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі математики», СПК №2417, 2015
16 Початкові класиЗабутна
Алла
Михайлівна
вчитель початкових класів Харківський державний педагогічний університет, 1999, ХА №11026345, початкове навчання, вчитель початкових класів відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 201727 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ технологій», СПК № 040, 2014,
Інформатика вчитель інформатики відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 2017 свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах учителів інформатики,2017
17 Математика Дудненко Лідія Григорівна вчитель математики Криворізький державний педагогічний інститут, 1979, Г-ІІ №141656, математика і фізика, вчитель математики і фізики відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель», 2018 40 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі математики» № 128, 2017
18 Біологія Гергало Людмила Миколаївна вчитель біології Мелітопольський державний педагогічний інститут,1977, Б-І №633353, біологія, вчитель біології відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2018 49 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі біології, екології та природознавства», № 2633, 2017
"Захист Вітчизни" вчитель "Санітарна підготовка" відповідає 11 тарифному розряду
19 Географія Сорока Людмила Володимирівна вчитель географії Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1981, ИВ-І №039858, хімія і біологія, вчитель хімії і біології відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2018 39 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі географії та біології», СПК №ДН24983906/5533/ 12, 2016
Основи здоров’я вчитель основ здоров’я Свідоцтво про підвищення каліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі основ здоров’я» № 5098, 2013
20 Фізика Строганова Наталя Володимирівна вчитель фізики Запорізький індустріальний інститут, 1986, Г-ІІ №046052, напівпровідники і діелектрики, інженер електронної техніки відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель», 2017 21 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі фізики, астрономії, які додатково викладають інформатику» СПК № ДН 24983906/4118-16, 2016
Астрономія вчитель астрономії
Інформатика вчитель інформатики
Економіка вчитель економіки Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі економіки та «Основ споживчих знань»,№ 13207, 2012
21 Хімія Журавська Наталія Іванівна вчитель хімії Харківський державний педагогічний інститут, 1977, А-ІІ №021470, хімія з додатковою спеціальністю біологія, вчитель хімії і біології відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2015 41 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі хімії, які додатково викладають екологію та природознавство» № 215, 2017
Природознав-ство вчитель природознав ства
22 Трудове навчання Пєскова Марія Михайлівна вчитель трудового навчання Криворізький державний педагогічний інститут, 1978, Б-І №761845, загальнотехнічні дисципліни і праця, вчитель загальнотехнічних дисциплін відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 2016 41 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі трудового навчання та технологій», СПК № 8712, 2015
23 Музичне мистецтво Орленко Людмила Григорівна вчитель музичного мистецтва Канівське культурно-просвітнє училище, 1981, ДТ №556328, клубний праців-ник, керівник самодіяльного хорового колективу відповідає займаній посаді, встановленому 11 тарифному розряду, 2018 32 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі музичного мистецтва» № 12246, 2017, свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДАНО» на курсах «Вчителі музичного мистецтва" НУШ, 2018
24 Фізична культура Хабун Алла Анатоліївна вчитель фізичної культури Запорізький державний педагогічний інститут, 1981, ЖВ-І №022910, фізичне виховання, вчитель фізичного виховання відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню«старший учитель», 2018 36 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителів фізичної культури», СПК № ДН 24983906/6858-16, 2016
25 Захист Вітчизни Борис Микола Володимирович вчитель предмету «Захист Вітчизни» Московське вище командне училище дорожніх і інженерних військ, 1978, Д-І №027027, командна тактична будівництва та відновлення військово-автомобільних доріг, офіцер з вищою військово-спеціальною освітою – інженера по будівництву автомобільних доріг відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший викладач», 2018 49 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі предмету «Захист Вітчизни»», № 5614, 2017
26 основи здоров'яПришляк
Надія
Андріївна
вчитель основ здоров'яКриворізький державний педагогічний інститут,1984, педагогіка та методика початкового навчання, вчитель початкових класіввідповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 201441 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ технологій», № 1526, 2013, свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДАНО» на курсах «Вчителі предмета "Основи здоров'я",№ДН 41682253/5565, 2018
27Початкові класиДубицька Наталія Никифорівнавчитель початкових класівДніпропетровський державний університет, 1980, Г-ІІ №172702, фізика, викладач фізикивідповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», 201438Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ технологій», № 1526, 2013
28 Початкові класи Крамар Лілія Андріївна вчитель початкових класів Криворізький державний педагогічний інститут, 1991, УВ №801218, педагогіка та методика початкового навчання, вчитель початкових класів відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»., присвоєно педагогічне звання «учитель-методист», 2014 28 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів», № 9529, 2017
29 Початкові класи Колісник Тетяна Василівна вчитель початкових класів Кіровоградський державний педагогічний інститут, 1983, ИВ-І №156395, педагогіка та методика початкового навчання, вчитель початкових класів відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «учитель-методист», 2014 36 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів», № 10559, 2017
30 Початкові класи Шелякіна Аліна Володимирівна вчитель початкових класів Криворізький національний університет, 2012, НР № 43780549, українська мова і література, вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури. Здобуває освіту у відділенні магістратури "Початкова освіта" Мелітопольського державного педагогічного університету відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 2014 11 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі, які викладають інформатику в початковій школі» № 3586, 2014, свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДАНО» на курсах вчителів початкових класів НУШ, 2018
31 Початкові класи Тронь Наталя Володимирівна вчитель початкових класів Криворізький державний педагогічний інститут, 1992, УВ №878154, педагогіка та методика початкового навчання, вчитель початкових класів відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «учитель-методист», 2014 37 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів», № 9528, 2017
32 Група продовженого дня Чван Тетяна Вікторівна вихователь групи продовженого дня Мелітопольський, державний педагогічний університет, 2015, С15 № 080572, дошкільна освіта, початкова освіта, організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, вчитель початкової школи присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії», 2018 67Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів», 2017
33 Початкові класи Тріленко Лариса Іванівна вчитель початкових класів Криворізький державний педагогічний інститут, 1990, НВ №801606, педагогіка та методика початко-вого навчання з додатковою спеціальністю "образотворче мистецтво", вчитель початкових класів, вчитель образотворчого мистецтва відповідає займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії«спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню«учитель-методист», 2017 29 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ», СПК № ДН 24983906/5925-16, 2016
34Початкові класиНесмашна
Дар'я
Миколаївна
вчитель англійської мови в початкових класахНікопольський педагогічний коледж, 2018, початкова освіта, іноземна (англійська мова) в початкових класах
35 Група продовженого дня Яковлюк Олександра Яківна вихователь групи продовженого дня Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1983, Г-ІІ №196035, географія, вчитель географії відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», 2016 42 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вихователі груп продовженого дня», СПК № 8904, 2015
36 Група продовженого дня Приймук Наталія Леонідівна вихователь групи продовженого дня Ніжинський державний педагогічний інститут,1976, А-ІІ №056427, російська мова і література, вчитель російської мови і літератури відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2012 43 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вихователі груп продовженого дня» СПК № 66, 2016
37Українська мова і літератураМалая
Олена
Віталіїввна
вчитель української мови та зарубіжної літературиХерсонський державний університет, 2017, українська мова та літератураприсвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст» , 20172Херсонський державний університет, 2017, українська мова та література
38 Психологія Перепьолкіна Яна Станіславівна практичний психолог Запорізький державний університет, 2001, АР №16285420 психологія, практичний психолог відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2017 11 Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Практичні психологи», № 9809, 2017
Особи, які працюють за сумісництвом
Кiлькiсть переглядiв: 550

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Грудень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031