Методична комісія вчителів початкових класів

Керівник методичної комісії: Тріленко Лариса Іванівна

/Files/images/її.jpg

Проблема методичної комісії вчителів початкових класів Марганецької гуманітарної гімназії ім. Т.Шевченка:

«Формування соціалізованої особистості учня початкової школи шляхом впровадження інноваційних технологій в навчально - виховному процесі»

/Files/images/Копия Изображение 009.jpg


Члени методичної комісії вчителів початкових класів:

  • Білоус Тетяна Дмитрівна
  • Тріленко Лариса Іванівна
  • Дубицька Наталія Никифорівна
  • Забутна Алла Михайлівна
  • Колісник Тетяна Василівна
  • Крамар Лілія Андріївна
  • Тронь Наталя Володимирівна
  • Шелякіна Аліна Володимирівна

Детальніша інформація про роботу методичної комісії на

блозі керівника методичної комісії вчителів початкових класів Марганецької гуманітарної гімназії ім.Т.Шевченка Тріленко Лариси Іванівни

/Files/images/ї.jpg

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

методичної комісії вчителів початкових класів на 2019 - 2020 навчальний рік:

1. Забезпечення методичного супроводу впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

2. Розробка рекомендацій щодо впровадження нових навчальних планів, програм та предметів для учнів початкових класів.

3. Забезпечення вчителями початкових класів досягнення всіма учнями рівня Державного стандарту початкової загальної освіти.

4. Використання інформаційних технологій навчання в початковій школі з метою впровадження креативної освіти.

5. Організаційно – педагогічне забезпечення рівного доступу до креативної освіти, зорієнтованої на особистість учня.

6. Організація навчання вчителів початкових класів з питань впровадження технологій розвитку інформаційної особистості.

7. Організація мережевої діяльності між методичними комісіями шкіл міста та створення вчителями власних сайтів, блогів.

6. Формування культури здоров’я молодших школярів шляхом впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій.

7. Соціалізація учнів початкових класів через використання інтерактивних технологій.

8. Систематичне поповнення банку даних обдарованих учнів.

9. Проведення моніторингу якості навчання молодших школярів.

10. Забезпечення наступності в роботі ДНЗ та початкової ланки школи.


Вершини наших успіхів:

П.І.П.Назва конкурсуРікРезультативність
1Тріленко Лариса Іванівна«Учитель року»

"Конкурс на кращий урок у початковій школі з використанням ІКТ"
1998
2012
І м. міського етапу конкурсу,
ІІ м. обласного етапу.

І місце
м. Марганець
2Білоус Тетяна ДмитрівнаКращий інноваційний урок2003І м.міського етапу конкурсу
3Дубицька Наталія Никифорівна«Учитель року»2004ІІ м. міського етапу конкурсу
4Крамар Лілія Андріївна«Учитель року»2008І м. міського етапу конкурсу
5Тронь Наталія Володимирівна«Учитель року»2014VI м. міського етапу конкурсу
6Забутна Алла Михайлівна "Конкурс на кращий урок у початковій школі з використанням ІКТ" 2012,

2016
ІІ місце
м. Марганець
ІІІ місце, м.Марганець

/Files/images/мк1.jpg

Скарбничка досвіду

1 3-А Тріленко Лариса Іванівна вища Вчитель-методист Використання інформаційно - комунікаційних технологій на уроках образотворчого мистецтва
2 3-Б Тронь Наталія Володимирівна вища Вчитель - методист Інноваційна діяльність вчителя як шлях до розвитку творчості учнів
3 4-Б Забутна Алла Михайлівна вища Розвиток інтересу до навчання на уроках математики в учнів початкової школи через впровадження ігрових технологій.
6 1 -А Крамар Лілія Андріївна вища Вчитель-методист Впровадження здоров`язберігаючих технологій як засіб формування гармонійної особистості
7 1-Б Колісник Тетяна Василівна вища Старший вчитель Робота в групах як шлях до формування ключових компетенцій
8 2-А Білоус Тетяна Дмитрівна вища Вчитель-методист Впровадження технології критичного мислення в практику роботи з молодшими школярами»
9 2- БШелякіна Аліна володимирівнаІІ

Хід впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти:

2012 рік став особливим для початкової школи. Адже саме з 1 вересня у початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм для початкової школи.

Одним зі шляхів оновлення змісту освіти і узгодження його із сучасними потребами, інтеграцією до європейського та світового навчального простору є орієнтація навчальних програм, складених відповідно до нового Державного стандарту, на набуття ключових компетентностей і на створення ефективних механізмів їх запровадження.

Нова редакція Державного стандарту розкриває значення основних термінів, якими оперують як автори зазначеного документу, так і автори розроблених за ним навчальних програм. Чітко простежуються позитивні зміни нової редакції документу у його спрямуванні безпосередньо на дитину та її особистість:

забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти;

особистісно зорієнтований підхід в навчально-виховному процесі;

формування ключових компетентностей учнів, серед яких особливо виділені загальнокультурна, громадянська, здоров’язбережувальна, інформаційно-комунікаційна;

розроблення єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання;

застосування здоров’язбережувальних технологій;

обов’язкове вивчення іноземної мови з 1 класу;

посилення природничої складової навчання через виокремлення освітньої галузі «Природознавство»;

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкової школи;

зорієнтованість змісту освіти на соціалізацію особистості молодшого школяра;

передбачення діяльнісної лінії в кожній освітній галузі;

можливість самореалізації учня в процесі опанування практичною складовою освітніх галузей;

поступове впровадження Державного стандарту в практику початкової школи.

За кожною освітньою галуззю чітко визначено її мету та шляхи досягнення передбачених результатів. Аналізуючи шляхи виконання поставлених завдань, можна виділити спільні , які ведуть до гармонійного розвитку особистості дитини:

формування в учнів позитивної мотивації навчання;

формування комунікативних умінь;

соціально-культурний розвиток особистості;

формування вміння вчитися;

засвоєння елементарних знань з тої чи іншої освітньої галузі;

формування на доступному рівні цілісної картини світу;

оволодіння учнями способами самостійної діяльності.

Виходячи з названих загальних завдань члени МК вчителів початкових класів ЗОШ №1 ім. Т. Шевченка ставлять відповідні проблеми і перед собою.

Проведення у 2011-2012 н.р. Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» надало можливості для створення сприятливого середовища для адаптації дитини до навчання.

У рамках Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» МК вчителів початкових класів ЗОШ №1 було проведено такі заходи:

1. Ознайомлення вчителів із Листом МОНмолодьспорт України від 30.01.2012 № 1/9-66 "Щодо проведення акції "Дай руку, першокласнику!"

- Листом ДОІППО від 13.02.2012р. № 120 "Методичний лист Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти щодо участі у Всеукраїнській акції "Дай руку, першокласнику!"

- Наказом № 81 від 15.02.2012 р. "Щодо проведення Всеукраїнської акції "Дай руку, першокласнику!"

2. Проведено оперативну нараду з учителями початкових класів «Всеукраїнська акція «Дай руку, першокласнику!»

3. З метою удосконалення НВП в перших класах проведено анкетування серед батьків учнів, які навчаються в 1 класі; узагальнено результати.

4. Створено на сайті школи сторінку «Дай руку, першокласнику!» з метою висвітлення інформації про хід акції.

5. Створено інформаційний куточок «Ми чекаємо на тебе, першокласнику!»

6. Проведено навчальні збори для батьків майбутніх першокласників

/Files/images/зб4.jpg

«Моя дитина йде до школи» (квітень, травень, серпень)

7. Проведено «День відкритих дверей»

/Files/images/двері.jpg

8. Проведено акцію «Казкова кімната»

(обладнання ігрової кімнати для першокласників).

/Files/images/Изображение 045.jpg

а) проведено «Благодійний ярмарок» з метою збору коштів для обладнання кімнати іграшками.

/Files/images/Изображение 058.jpg

9. Придбано нові іграшки для кімнати відпочинку на кошти від проведення благодійного ярмарку.

/Files/images/Изображение 068.jpg

10. Випущено брошуру «Міні – поради» для батьків майбутніх першокласників.

11.Проведено підготовчі заняття для майбутніх першокласників за програмою «Розвиваємо, навчаємо, виховуємо»

/Files/images/зан1.jpg


На засіданнях методичної комісії вчителів початкових класів:

- опрацьовані інструктивно – методичні матеріали МОНмолодьспорту України «Особливості організації НВП в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 – 2013 н. р.(додаток до листа від 01.06.2012 №1∕9- 426 «Щодо інструктивно – методичних рекомендацій із базових дисциплін»)( протокол №1 від 05.09.12);

- «Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи» (протокол №1 від 05.09.12);

- Проведено брейн – ринг для вчителів «Новий Державний стандарт початкової загальної освіти: Що? Де? Як?»(протокол №2 від 08.11.2012)

- проведено анкетування «Новий Державний стандарт початкової загальної освіти: Що? Де? Як?»(протокол №2 від 08.11.2012)

- керівником МК створено та опрацьовано електронну презентацію «Підготовка вчителів початкових класів до впровадження нового Державного стандарту».

Питання оновлення змісту початкової освіти розглядалися на:

- Методичних оперативках :

1.1.«Підготовка вчителів початкових класів до впровадження нового Держстандарту початкової загальної освіти. Вивчення документів чинного законодавства»

(Білоус Т. Д)

1.2.«ВИВЧАЄМО НОВИЙ ДЕРЖАВНИЙСТАНДАРТ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ»

(Білоус Т. Д)

2. Брейн – ринзі для вчителів «Державний стандарт початкової загальної освіти: Що? Де? Як?» (Тріленко Л. І)

3. Майстер – класі «Впровадження нового змісту початкової освіти.

Коментар до нової навчальної програми з математики»(Дубицька Н. Н.)

4. Створено презентацію «Підготовка вчителів початкових класів до впровадження нового Держстандарту початкової загальної освіти»

(Тріленко Л. І)

5. Проведено вхідне та вихідне анкетування «Державний стандарт початкової загальної освіти» (Тріленко Л. І)

6. Проведено моніторинг навчальних досягнень учнів 1 – х класів за 1 семестр та за 2012 – 2013 навчальний рік. (Білоус Т. Д.)

/Files/images/мк8.jpg

/Files/images/мк7.jpg

/Files/images/мк6.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 994

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Листопад 2019 Наступна
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930