Методична комісія вчителів початкових класів

Дистанційне навчання .
На допомогу вчителю початкових класів.


Керівник методичної комісії: Тріленко Лариса Іванівна

/Files/images/її.jpg


Члени методичної комісії вчителів початкових класів:

 • Білоус Тетяна Дмитрівна
 • Тріленко Лариса Іванівна
 • Дубицька Наталія Никифорівна
 • Забутна Алла Михайлівна
 • Колісник Тетяна Василівна
 • Крамар Лілія Андріївна
 • Тронь Наталя Володимирівна
 • Шелякіна Аліна Володимирівна
Науково-методична проблема, над якою працює методична комісія вчителів початкових класів Марганецької гуманітарної гімназії ім. Т. Шевченка:

«Формування соціалізованої особистості учня
початкової школи шляхом впровадження
інноваційних технологій
в навчально – виховному процесі»

МІСІЯ:

· створення ефективних засобів методичного супроводу для здійснення освітньої діяльності;

· забезпечення освітньо-культурних потреб педагогів;

· розробка стратегічних цілей та оперативне планування освітнього процесу.

ВІЗІЯ:

 • упровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій, інформаційно-комунікативних засобів навчання в освітній процес;
 • формування позитивного іміджу педагогічної діяльності.

Завдання
методичної комісії вчителів початкових класів
Марганецької гуманітарної гімназії ім.Т.Шевченка

1.Впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів в організації роботи членів МК.

2.Створення умов для успішного впровадження Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.

3.Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного самостановлення.

4. Задоволення особистісних освітніх потреб вчителів.

5.Формування єдиного освітнього-методичного простору для професійного зростання педагогів.

Пріоритетні напрямки роботи
методичної комісії вчителів початкових класів
Марганецької гуманітарної гімназії ім.Т.Шевченка

І. Діагностичний напрям:

 • v створення умов для компетентнісно орієнтованої системи неперервної освіти з метою надання вчителям широких можливостей для оновлення, поглиблення, вдосконалення професійної компетентності;
 • v вивчення потреб педагогів у неперервній освіті та визначення змісту, форм, методів навчання;
 • v створення системи інформаційної підтримки вчителів;
 • v стимулювання мотивацій педагогів до постійного навчання, самоосвіти, розвитку творчого потенціалу;

ІІ. Навчально-методичний напрям:

 • v забезпечення участі педагогів у різноманітних заходах на всіх рівнях;
 • v моделювання продуктивної технології інноваційного освітнього процесу;
 • v теоретичне оволодіння різними формами, методами, підходами, технологіями для вдосконалення освітнього процесу;
 • v використання навчальних, навчально-методичних, інформаційних ресурсів у професійній діяльності;
 • v методичний супровід атестації педагогів.

ІІІ. Організаційно-координаційний напрям:

 • v підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;
 • v координація форм і методів самоосвітньої діяльності, розвиток мотивів професійної творчої діяльності вчителів

ПЛАН
засідань методичної комісії вчителів початкових класів
Марганецької гуманітарної гімназії ім. Т. Шевченка
на 2019 – 2020 навчальний рік

Засідання 1
29. 08. 2019 р.
Тема. Нова українська школа – новий зміст освіти

Якщо ми навчатимемо сьогодні так, як навчали вчора, ми вкрадемо в дитини завтра
Конфуцій

1. Аналіз роботи МК вчителів початкових класів за 2018 – 2019 навчальний рік.
Тріленко Л.І.

2. Круглий стіл. Актуальний діалог.

 • Закон України «Про освіту» у контексті проблем реформування початкової школи( редакція чинна від 19.01.2019 р.)
 • Нова початкова школа: на які моделі орієнтується Україна.
  Білоус Т.Д., Тріленко Л.І., Тронь Н.В., Крамар Л.І. Дубицька Н.Н, Колісник Т.В., Забутна А.М., Шелякіна А.В.

3. Актуальний інструктаж.

Формувальне оцінювання як інструмент підвищення якості навчання у сучасній системі оцінювання навчальних досягнень учнів 1–2–х класів. Оцінювання учнів 3–4–х класів. Білоус Т. Д.

 • постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р.№ 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»
 • постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р.№ 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»
 • наказ МОН від 20.08.2018 № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»
 • наказ МОН від 27.08.19 № 1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»
 • Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5966 від 01.07.2019 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році»

4. Затвердження плану роботи МК вчителів початкових класів на 2019-2020 н.р.
Тріленко Л.І

Засідання 2
13. 09. 2019 р.
Тема. Особливості розвитку дітей 6 – 7 – річного віку.

У дитини своє особливе уміння бачити,
думати і відчувати; немає нічого більш безглуздого,
ніж намагатися підмінити у них це вміння нашим.
Жан-Жак Руссо

1. Трибуна оратора.

Початок навчання у школі: вплив на емоційний стан і поведінку дитини.

Перепьолкіна Я.С., практичний психолог

2. Майстер – клас. Особливості психічних і пізнавальних процесів.

 • процес сприймання. Крамар Л.А.
 • зорове сприймання. Колісник Т.В.
 • пізнавальні процеси. Шелякіна А.В.
 • дрібна моторика. Білоус Т. Д.

3. Актуальний коментар.

Етапи та умови розвитку пізнавальних інтересів. Дубицька Н.Н.

 • інтерес до навчання.
 • емоційно – вольова сфера.
 • цікавість.
 • допитливість.
 • регуляція поведінки.

4. Практикум.

Особливості розвитку дитини під час організації навчання.

Забутна А.М.

Засідання 3
27.12.2019 р.
Тема. Огляд концепції «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

Якщо ти хочеш зміну в майбутньому – стань цією зміною в сьогоденні.
Магатма Ганді

1. Трибуна оратора.

Мета і головні компоненти Концепції «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА». Забутна А.М.

2. Актуальний коментар. Особливості організації освітнього процесу.

 • Особистісно орієнтована модель освіти.
 • Формування загальнолюдських цінностей.
 • Структура освітнього процесу.
 • Організація освітнього середовища.

Тріленко Л .І., Тронь Н.В., Малая О.В., Дубицька Н.Н.

3. Із досвіду роботи.

Портфоліо як інструмент динаміки та досягнень дитини.

Білоус Т.Д., Шелякіна А.В.

Засідання 4
Тема. Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи.

Освіта сьогодні на диво неефективна. Ми надто часто даємо молодим людям зрізані квіти, тоді як повинні навчити їх вирощувати власні.
Джон Вільям Гарднер

1. Трибуна оратора.

Інтеграція в освіті. Інтегроване навчання.

Колісник Т.В.

2. Презентація.

Діяльнісний підхід. Критичне мислення і розв’язання проблем.

Крамар Л.А.

3.Методичний порадник. Деякі стратегії розвитку критичного мислення.

 • «Мозкова атака»
 • «Асоціативний кущ» (гронування)
 • «Кубування»
 • Стратегія «ЗХД»
 • Ротаційні моделі: «Щоденні 5»і «Щоденні 3»

Тронь Н.В., Тріленко Л.І, Дубицька Н.Н, Забутна А.М., Перепьолкіна Я.С.

4. .Актуальний коментар. Державна підсумкова атестація учнів 4 – х класів. Обговорення завдань для ДПА.

Білоус Т.Д.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ
ПРЕДМЕТНО – МЕТОДИЧНОГО ТИЖНЯ МАТЕМАТИКИ
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
З 18. 11. 2019 ПО 21. 11. 2019 р.

Дата проведення Назва заходу Відповідальний
1. 18.11.2019 Відкриття тижня. Квест - гра «Пошук математичних скарбів». ( 1 класи) Білоус Т.Д. Тріленко Л. І. Крамар Л.А.
2. 19.11.2019 Інтелектуальна гра «Хто зверху?». (2 класи) Інтелектуальна гра «Колесо фортуни». (3 - 4 класи) Шелякіна А.В. Тронь Н.В. Дубицька Н.Н.
3. 20.11.2019 Тренувальний майданчик ПРАГМІЛІНЕ – змагання з усного математичного рахунку в режимі он-лайн.( 1 – 4 класи) Конкурс лепбуків «Математика у нашому житті» ( 3 – 4 класи) Конкурс танграмів «У світі тварин» ( 1 – 2 класи) Усі вчителі Забутна А.М. Колісник Т.В.
4. 21.11.2019 Конкурс на кращу математичну розмальовку – антистрес. Конкурс малюнків «Математичні пейзажі». (1 – 4 класи) Тріленко Л. І. Усі вчителі
5. Діагностичні контрольні роботи з математики (за окремим графіком) Усі вчителі, Білоус Т.Д.

ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА РІЗНІ КОРИСНОСТІ
УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Оновлені Методичні рекомендації журналу НУШ від 09.01.2020 №21
Методичні рекомендації. Початкова школа 2019
Закон України "Про освіту" (редакція чиннавід 19.01.2019)
Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення класного журналу учнів 1 класу НУШ 07.12.2018
Про затвердження рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу 27.08.2019
Про організацію інклюзивного навчання 2019
Щодо створення безпечного освітнього середовища 2019
Щодо прийому до першого класу 2019

Детальніша інформація про роботу методичної комісії на

блозі керівника методичної комісії вчителів початкових класів Марганецької гуманітарної гімназії ім.Т.Шевченка Тріленко Лариси Іванівни

/Files/images/ї.jpg


Вершини наших успіхів:

П.І.П.Назва конкурсуРікРезультативність
1Тріленко Лариса Іванівна«Учитель року»

"Конкурс на кращий урок у початковій школі з використанням ІКТ"
1998
2012
І м. міського етапу конкурсу,
ІІ м. обласного етапу.

І місце
м. Марганець
2Білоус Тетяна ДмитрівнаКращий інноваційний урок2003І м.міського етапу конкурсу
3Дубицька Наталія Никифорівна«Учитель року»2004ІІ м. міського етапу конкурсу
4Крамар Лілія Андріївна«Учитель року»2008І м. міського етапу конкурсу
5Тронь Наталія Володимирівна«Учитель року»2014VI м. міського етапу конкурсу
6Забутна Алла Михайлівна "Конкурс на кращий урок у початковій школі з використанням ІКТ" 2012,

2016
ІІ місце
м. Марганець
ІІІ місце, м.Марганець

Кiлькiсть переглядiв: 1168

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Травень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031